• Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU

    @oakaragozoglu

  • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı / Information and Communication Technologies Authority Chairman

  • Türkiye
  • Ankara
  • https://btk.gov.tr
  • December 2020 joined on

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU Publishing