API

Yuture API geliştirici

Kullanıcı verileri çekme

Örnek
$ curl https://yuture.com/api/?user=USERNAME
Açıklama
kullanıcı alanına spesifik kullanıcı bilgisi eklenir USERNAME ve GET
Veri Giriş
{
							"totalFollowers":"2",
							"totalFollowing":"24",
							"totalFavs":"11",
							"totalPost":"29",
							"id":"1",
							"username":"AliDegismis",
							"name":"AliDegismis",
							"location":"Ankara",
							"country":"tr",
							"website":"https://yuture.com/aliDegismis",
							"bio":"#WebDesign #Developer",
							"avatar":"https://yuture.com/public/avatar/AliDegismis.png",
							"avatar_large":"https://yuture.com/public/avatar/AliDegismis.png",
							"verified":"0",
							"cover_image":"https://yuture.com/cover/aliDegismis.jpg",
							"cover_large":"https://yuture.com/cover/aliDegismis.jpg"
							}

BEĞENİ oluşturma

Örnek
$POST https://api.yuture.com/v1/favorites/:id_favorite
Veri giriş
							{
							 		access_token:************,
							 		access_token_secret:***************,
							 		status:id_favorite								
							}
						

POST oluşturma

Örnek
$POST https://api.yuture.com/v1/posts/:status
Veri giriş
							{
									access_token:************,
							 		access_token_secret:***************,
							 		status:metin,
							 		yorum:1 yada 0
							}
						

YORUM oluşturma

Örnek
$POST https://api.yuture.com/v1/replies/:id_post:status
Veri giriş
							{
									access_token:************,
							 		access_token_secret:***************,
							 		id_repost:6465454,
							 		status:metin
							}
						

REPOST oluşturma

Örnek
$POST https://api.yuture.com/v1/reposts/:id_repost
Veri giriş
							{
									access_token:************,
							 		access_token_secret:***************,
							 		id_repost:6465454
							}
						

TAKİP oluşturma

Örnek
$POST https://api.yuture.com/v1/following/:id_following
Veri giriş
							{
									access_token:************,
							 		access_token_secret:***************,
							 		id_following:6465454
							}