Kullanım Koşulları

Yuture Kuralları

Yuture'nin amacı herkese açık sohbetler sunmaktır. Şiddet, taciz ve benzer türdeki diğer davranışlar, kişilerin kendilerini ifade etmekten çekinmelerine neden olur ve nihayetinde herkese açık global sohbetin değerini azaltır. Kurallarımızın amacı, tüm kullanıcıların herkese açık sohbetlere özgürce ve güvenle katılabilmesini sağlamaktır.

Güvenlik

Şiddet: Bir bireye veya bir grup insana yönelik şiddet içeren tehditlerde bulunamazsınız. Şiddetin yüceltilmesi de yasaktır. Şiddet içeren tehdit ve şiddetin yüceltilmesi politikalarımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Terörizm/şiddet içeren aşırılık: Terörizm veya şiddet içeren aşırılıkla ilgili tehditlerde bulunamaz ya da bunları destekleyemezsiniz.

Çocuk cinsel istismarı: Yuture'da çocuk cinsel istismarına karşı sıfır tolerans uygulamaktayız.

Taciz/suistimal: Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Birinin fiziksel zarar görmesine yönelik dilek veya arzu belirten ifadeler de buna dahildir.

Nefret söylemi: Diğer kişilere karşı şiddeti destekleyemez veya ırk, etnik köken, ulusal köken, toplumsal sınıf, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik, dini inanç, yaş, engellilik durumu ya da ciddi hastalığa dayanarak tehditlerde bulunamaz veya taciz edemezsiniz.

İntihar veya kendine zarar verme: İntiharı veya kendi kendine zarar vermeyi destekleyemez ya da teşvik edemezsiniz.

Görsel şiddet ve yetişkinlere uygun içerik dahil hassas medya: Canlı video veya profil ya da başlık resimlerinde aşırı korkutucu medya yayınlayamaz veya şiddet içeren ya da yetişkinlere uygun içerik paylaşamazsınız. Cinsel şiddet ve/veya saldırı görüntülerinin yer aldığı medyaya da izin verilmemektedir.

Yasa dışı veya yasal düzenlemeye tabi ürünler ya da hizmetler: Hizmetlerimiz, yasa dışı amaçla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. Yasa dışı ürünlerin veya hizmetlerin yanı sıra yasal düzenlemeye tabi bazı ürün ve hizmet türlerinin satışı, satın alınması ya da bunlarla ilgili işlemlerin kolaylaştırılması da buna dahildir.

Gizlilik

Gizli bilgiler: Sarih yetkisi ve izni olmadan başkalarının gizli bilgilerini (ev telefonu numarası ve adresi gibi) yayınlayamaz veya gönderemezsiniz. Ayrıca gizli bilgileri ifşa etmekle tehdit etmek veya başkalarını buna yapmaya teşvik etmek de yasaktır.

Rıza dışı çıplaklık: Kişinin rızası olmadan üretilmiş veya dağıtılmış özel resim ya da videolar gönderemez veya paylaşamazsınız.

Doğruluk

Platform manipülasyonu ve spam: Yuture'nin hizmetlerini, bilgileri yapay olarak güçlendirecek veya örtbas edecek şekilde kullanamaz ya da Yuture'da kullanıcıların deneyimini manipüle eden veya aksatan davranışlarda bulunamazsınız.

Toplumsal Bütünlük: Seçimleri veya diğer toplumsal süreçleri manipüle etmek veya etkilemek amacıyla Yuture hizmetlerini kullanamazsınız. Katılımı azaltabilecek ya da insanları toplumsal bir sürece ne zaman, nerede veya nasıl katılacakları konusunda yanlış yönlendirebilecek içeriklerin yayımlanması veya paylaşılması da buna dâhildir.

Taklitçilik: Başkalarını yanlış yönlendirme, kafalarını karıştırma veya aldatma amacıyla birey, grup ya da kurumları taklit edemezsiniz.

Yapay ve değiştirilmiş medya: Zarara neden olması muhtemel, yapay veya değiştirilmiş medyayı aldatıcı bir şekilde paylaşamazsınız. Ayrıca, kullanıcıların gerçekliklerini anlamalarına yardımcı olmak ve ek bağlam sağlamak için yapay ve değiştirilmiş medya içeren Yayın ve paylaşımlara uyarı işareti ekleyebiliriz.

Telif hakkı ve ticari marka: Başkalarının telif hakkı ve ticari marka dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını ihlal edemezsiniz. Ticari marka politikamız ve telif hakkı politikamız hakkında daha fazla bilgi alın.

Yaptırımlar ve İtirazlar

Bu kuralların ihlal edilmesine veya yaptırımdan kaçınmaya çalışmaya ilişkin olası sonuçları ve nasıl itirazda bulunabileceğiniz konusundaki bilgileri içeren yaptırım yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi alın.

Video içeriğinde üçüncü taraflara ait reklamlar

Önceden izin almadan, hizmetlerimiz aracılığıyla pre-roll video reklamları veya sponsorluk grafikleri gibi üçüncü taraflara ait reklam içeren video içerikleri gönderemez, yayımlayamaz ya da görüntüleyemezsiniz.

Not: Herkese açık sohbetlerin daha sağlıklı olması hedefimizi desteklemek amacıyla zaman zaman bu kurallarda değişiklik yapmamız gerekebilir. Kuralların en güncel sürümünü şu adreste her zaman bulabilirsiniz: https://yuture.com/gizlilik.